ความหมายของ Pip และ Point คืออะไร ? เป็นคำถาม ที่มักจะได้ยินบ่อยๆ ในนักเทรด มือใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex และมักจะสงสัยว่าการใช้งานของ Pip และ Point นั้น แตกต่างกันอย่างไร? ก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากบทความของเรา ในวันนี้เราจะมาอธิบายถึงความหมาย ความแตกต่าง พร้อมทั้งยกตัวอย่าง เปรียบเทียบเรื่องของ Pip และ Point ให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน ดังต่อไปนี้

pip คืออะไร

Pip และ Point คืออะไร ? >> Pip

Pip หมายถึง หน่วยในการเทรด Forex ที่ใช้วัดปริมาณ การเคลื่อนไหวของราคา โดยเป็นการอ่านค่า จุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 2 และ 4 ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

ตัวอย่าง Pip

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/CHF อยู่ที่ 0.8820 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.8825 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CHF มีการเคลื่อนที่ไป 5 Pip

2. ราคาค่าเงินของคู่เงิน EUR/JPY อยู่ที่ 887.50 จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 887.80เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/JPY มีการเคลื่อนที่ไป 30 Pip

3. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/CAD อยู่ที่ 1.1100 จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.1140 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CAD มีการเคลื่อนที่ไป 40 Pip

1 pip Point

Pip และ Point คืออะไร ? >> Point

Point หรือใครๆ ก็เรียกว่า จุด หมายถึง หน่วยในการเทรด Forex ที่ใช้วัดปริมาณการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex โดยเป็นการอ่านค่า จุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 3 และ 5 ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

ตัวอย่าง Point

ในเรื่องของ Pip และ Point คือ อะไร ? คงจะได้ศึกษาตัวอย่างของคำว่า Pip กันไปแล้ว ต่อไปเราจะขอยกตัวอย่างของ Point ให้ทุกท่านได้ศึกษา และได้เห็นภาพ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น โดยเราได้ยกตัวอย่าง Point ไว้ ดังนี้

  • ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/CHF อยู่ที่ 0.2380 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.23803 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CHF มีการเคลื่อนที่ไป 3 Point หรือ 3 จุด
  • ราคาค่าเงินของคู่ EUR/JPY อยู่ที่ 567.500 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 567.510  เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/JPY มีการเคลื่อนที่ไป 10 Point หรือ 10 จุด
  • ราคาค่าเงินของคู่ USD/CAD อยู่ที่ 1.260 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.290  เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CAD มีการเคลื่อนที่ไป 30 Point หรือ 30 จุด
Pip Value คือ

จากตัวอย่างของทั้ง 2 คำนี้ จะเห็นว่า การอ่านค่าจุดทศนิยมของ Pip และ Point มีความหมายที่เหมือนกัน คือ เป็นหน่วยการเทรด Forex ที่ใช้วัดปริมาณการเคลื่อนไหว ของราคาใน ตลาด Forex และเป็นการอ่านค่าจุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม

โดยหลักการจำของเรื่อง Pip Point คือ ใน 1 Lot คำว่า Pip ใช้อ่านจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 และ 4  ส่วนคำว่า Point ใช้อ่านจุดทศนิยม ตำแหน่งที่ 3 และ 5 และเมื่อนำ Pip Point มาเปรียบเทียบกัน ก็จะได้เป็น 1 Pip เท่ากับ 10 Point

ความแตกต่างกันระหว่าง Pip และ Point คืออะไร บ้าง ?

จากหลักการจำ ว่า 1 Pip = 10 Point ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ หลายๆ คน อาจจะยังนึกภาพไม่ออก เราจึงจะมานำเสนอ ยกตัวอย่าง Pip Point มาเปรียบเทียบให้ดู เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดังนี้

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD/CHF อยู่ที่ 0.10200  จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.10210

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CHF มีการเคลื่อนที่ไป 1 Pip หรือ 10 Point

2. ราคาค่าเงินของคู่ EUR/JPY อยู่ที่ 815.500 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 815.520

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/JPY มีการเคลื่อนที่ไป 2 Pip หรือ 20 Point

3. ราคาค่าเงินของคู่ USD/CAD อยู่ที่ 2.730 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 2.830

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD/CAD มีการเคลื่อนที่ไป 10 Pip หรือ 100 Point

สรุป Pip และ Point คือ อะไร ? มีวิธีการนับอย่างไร ?

โดยสรุปแล้ว เรื่องของ Pip และ Point คือ อะไร ? มีข้อสังเกตุอีกอย่าง คือ หากเป็นสมาชิก กับโบรกเกอร์ที่มีการเริ่มต้นเทรด Forex ด้วยจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 2  หรือ 4 นักเทรดจะไม่สามารถนับเป็น Point ได้เลย โดยจะต้องเริ่มนับเป็น Pip เท่านั้น ดังนั้น ควรจะทำการเทรด ควรศึกษาวิธีการเทรดของแต่ละโบรกเกอร์นั้น ให้ดีด้วยเช่นกัน

ศึกษาเพิ่มเติม >> สัญญาณ Forex Signals เทรดให้ได้กำไร ตลาดฟอเร็กซ์


error: Content is protected !!